Thông báo 262/TB-BCT năm 2017 về ký hiệu viết tắt tên các đơn vị
Số hiệu: 262/TB-BCT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Hữu Linh
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/TB-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TÊN CÁC ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Thực hiện quy định hiện hành về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, để thuận tiện cho việc soạn thảo và ban hành văn bản, Bộ Công Thương thông báo ký hiệu viết tắt tên các đơn vị như sau:

STT

Tên đơn vị

Viết tắt

1

Vụ Kế hoạch

KH

2

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp

TC

3

Vụ Khoa học và Công nghệ

KHCN

4

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

AP

5

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

AM

6

Vụ Chính sách thương mại đa biên

ĐB

7

Vụ Thị trường trong nước

TTTN

8

Vụ Dầu khí và Than

DKT

9

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

TKNL

10

Vụ Tổ chức cán bộ

TCCB

11

Vụ Pháp chế

PC

12

Thanh tra Bộ

TTB

13

Văn phòng Bộ

VP

14

Tổng cục Quản lý thị trường

QLTT

15

Cục Công tác phía Nam

CTPN

16

Cục Điều tiết điện lực

ĐTĐL

17

Cục Công nghiệp

CN

18

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo

ĐL

19

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

CT

20

Cục Phòng vệ thương mại

PVTM

21

Cục Xúc tiến thương mại

XTTM

22

Cục Công Thương địa phương

CTĐP

23

Cục Xuất Nhập khu

XNK

24

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

ATMT

25

Cục Thương mại điện tử Kinh tế số

TMĐT

26

Cục Hóa chất

HC

27

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

CLCT

28

Báo Công Thương

BaoCT

29

Tạp chí Công Thương

TCCT

30

Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

ĐTBD

Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, V
ăn phòng, Thanh tra Bộ;
- Viện NCCLCSCT, Báo CT, T
p c CT, Trường ĐTBDCBCT Trung ương;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Hữu Linh