Thông báo 261/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Số hiệu: 261/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/09/2021 Ngày hiệu lực: 24/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ VĂN THÀNH TẠI CUỘC HỌP XEM XÉT VIỆC ĐẦU TƯ MỞ RỘNG CẦU NHƯ NGUYỆT TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - BẮC GIANG

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp xem xét việc đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Nhà đầu tư BOT tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề xuất thực hiện đầu tư Dự án mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh: Căn cứ ý kiến các Bộ tại cuộc họp ủng hộ về chủ trương đối với kiến nghị đề xuất của Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải triển khai các thủ tục nhanh nhất nhằm bảo đảm an toàn giao thông để đầu tư các công trình trên tuyến quốc lộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang làm việc, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, đưa Dự án xây dựng mở rộng cầu Xương Giang trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và cầu Cẩm Lý trên Quốc lộ 37 vào danh mục các Dự án sử dụng nguồn vốn ODA Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2026.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
-
UBND các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh;
-
Cty CP đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang;
-
VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, PL, TH, QHĐP, QHQT;
-
Lưu: VT, CN. Hong (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.