Quyết định 668/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 668/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: 04/06/2012 Số công báo: Từ số 383 đến số 384
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 65/TTr-CP ngày 16/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 668/QĐ-CTN ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Lê Minh Dũng, sinh ngày 20/10/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Otradovická 730/9, Praha 4 Kamýk, 14200

Giới tính: Nam

2. Hà Đức Hiếu, sinh ngày 29/01/2000 tại Séc

Hiện trú tại: Maschova 2874/10, Plzen

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Chi Mai, sinh ngày 23/01/1998 tại Séc

Hiện trú tại: Rabasova 3187/27, Ustí Nad Labem

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Minh Hạnh, sinh ngày 30/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Litomyslská 1558, Ceská Trebová 56002

5. Nguyễn Sỹ Bình, sinh ngày 10/4/1992 tại Séc

Hiện trú tại: Safarikova 4195, Chomutov

Giới tính: Nữ

6. Hoàng Thị Ngọc Anh, sinh ngày 14/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Drevená 624/11, Mriánské Lazne

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Huy Khánh, sinh ngày 28/01/2004 tại Séc

Hiện trú tại: Drevená 624/11, Mriánské Lazne

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 28/10/2005 tại Séc

Hiện trú tại: Drevená 624/11, Mriánské Lazne

Giới tính: Nữ

9. Trần Kamila, sinh ngày 03/01/2011 tại Séc

Hiện trú tại: Nestcická 2148/11, Kyjov

Giới tính: Nữ

10. Hà Lê Minh Tâm, sinh ngày 12/3/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sazovická 454/11, Zlicin 15521, Praha 5

Giới tính: Nam

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.