Quyết định 665/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 665/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: 01/06/2012 Số công báo: Từ số 381 đến số 382
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 66/TTr-CP ngày 16/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 102 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-CTN ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Đào Thanh Thúy, sinh ngày 10/11/11985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 874 Bijeon-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

2. Thạch Thị Huyền, sinh ngày 10/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 449-811, 321 Gasil-ri, Pogok-eup, Cheonih-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

3. Trần Cẩm Duyên, sinh ngày 19/3/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 862-1 Dong-ri, Jeolryang-myeon, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

4. Đặng Thị Dung, sinh ngày 10/02/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 23 Idong, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeong-sangnam-do

Giới tính: Nữ

5. Trương Ngọc Hân, sinh ngày 12/6/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 500-880, # 586-29 Punghyang-dong, Buk-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ

6. Dương Thị Thúy Linh, sinh ngày 01/9/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 989-5 Munheung-dong, Buk-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ

7. Cao Thị Chọn, sinh ngày 05/8/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: # 133-093, 1334-2 Geumho-dong 3ga, Seong- dong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

8. Danh Bích Thùy, sinh ngày 01/3/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 303-1 Dangrim-ri, Seo-myon, Chuncheon city, Gangwon-do

Giới tính: Nữ

9. Huỳnh Thị Minh Phượng, sinh ngày 06/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 174 Gwangi-1 ri, Daedeok-myeon, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

10. Trần Thị Hiên, sinh ngày 10/7/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Room 1706 Hyeopjin Taeyang Apt., Gupo 2 dong, Buk-gu, Busan

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Nhân, sinh ngày 06/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 505 Dajeong-ri, Idong-myeon, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh ngày 01/4/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 231-7 Injae-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/12/1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 487-863, 500 Jangam-ri, Idong-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: #290 Seoju-rim Yurim-myeon, Hamyang-gun, Gyeongnam

Giới tính: Nữ

15. Phan Thị Huyền Thu, sinh ngày 15/5/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 319-9 Dongcheon-ri, Unbong-eup, Namwon-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 01/3/1978 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 201-ho 690 Jonggam-dong, Seongbuk-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 25/9/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 412-270, #214 Hwajeong-dong, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

18. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 20/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: # 456 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon-si

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày 02/7/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 435-165 Gupyeong-dong, Saha-gu, Busan-si

Giới tính: Nữ

20. Phạm Thị Thiêu, sinh ngày 30/8/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: # 336 Yongwa-ri, Guman-myeon, Goseong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

21. Phan Thị Thu Vân, sinh ngày 09/12/1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 338-2 Bonjuk-ri, Yul-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Thị Lệ Huỳnh, sinh ngày 02/5/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Floor 2, 93-50 Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 08/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 291 Daehang-dong, Gangseo-gu, Busan-si

Giới tính: Nữ

24. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 20/11/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 540 Gohak-ri, Mari-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

25. Vũ Thị Hồng Duyến, sinh ngày 02/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: #681-220, 440-3 Boksan-dong, Jung-gu, Ulsan

Giới tính: Nữ

26. Đinh Thị Tuyết, sinh ngày 26/6/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 107-1 Hyeonchang-ri, Ibang-myeon, Chang-yeong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

27. Võ Thị Thi, sinh ngày 20/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 104-108 Choungsol Village, 739 Ilwon-dong, Gangnam-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

28. Lâm Kim Xoàn, sinh ngày 10/02/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 441-390, #1038 Gwonseon-dong, Gwonseon-gu, Suwon

Giới tính: Nữ

29. Lê Thị Lệ Hằng, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 829 Changbak-ri, Jahwang-myeon, Sanjeong-gun, Gyeongnam-do

Giới tính: Nữ

30. Huỳnh Thị Mụi, sinh ngày 02/9/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 313 Bukdu-ri, Yul-myeon, Incheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

31. Huỳnh Thị Thu, sinh ngày 12/01/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 103-408 Changsin 1-cha, Sa-dong, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

32. Lê Hồng Diệu, sinh ngày 29/12/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 536-943, 124 Sinwol-ri, Bulgil-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

33. Dương Thị Kiều, sinh ngày 08/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 227-7 Jangcheon-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

34. Lê Thị Thế Vân, sinh ngày 20/3/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 112-104 Samho Jugong Apt., # 1184-1 Mugeo-dong, Nam-gu, Ulsan

Giới tính: Nữ

35. Trần Thị Phương Linh, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 905-6 Donam-dong, Jeju-si, Jeju

Giới tính: Nữ

36. Lê Thị Kim Dung, sinh ngày 22/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Suite ga-202 Hansung Villa, 224-13 Wonjong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Diện, sinh ngày 21/4/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 720 Busan-ri, Shinnyeong-myeon, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

38. Trần Thị Thùy, sinh ngày 14/9/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: room 106, Jungdong Haitz, 153-2 Jung-dong, Suseong-gu, Daegu

Giới tính: Nữ

39. Ngô Kim Thiện, sinh ngày 24/9/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 276 Galjeon-ri, Gaeun-eup, Mungyeong-si, Gyeongbuk-do

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Kim Thủy, sinh ngày 21/8/1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 213-6 Jangam-ri, Idong-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

41. Lê Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 05/5/1978 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 72-11 Busong-ri, Jiksan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Seoul

Giới tính: Nữ

42. Thạch Thị Biển Hồ, sinh ngày 09/02/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 12-3 Nokjeongmyeon Gareunegil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 18/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: San 57, Gildu, Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

44. Phạm Kiều Tiên, sinh ngày 11/10/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 682 Hwansan-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan

Giới tính: Nữ

45. Bùi Thị Minh, sinh ngày 28/02/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 155 Seokcheon-ri, Aneui-myeon, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

46. Lê Thị Kim Xuyên, sinh ngày 29/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 699-19 Eoi-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

47. Trần Minh Phương, sinh ngày 02/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 850 Tongseok-ri, Gamgok-myeon, Jeongeup-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 23/8/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: 699 Eupnae-ri,, Eumseong-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

49. Lê Thị Quyên Thanh, sinh ngày 31/01/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 196 Woomul-ri, Jungdong-myeon, Sangju-si, Gyeongbuk-do

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 15/6/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 563 Geumgye-ri, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 26/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: No 1007, 106-dong, Goranjin 1 Gil 32, Haeundae-gu, Busan

Giới tính: Nữ

52. Trương Thị Oanh, sinh ngày 20/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 903-1 Ilsan-dong, Dong-gu, Ulsan

Giới tính: Nữ

53. Đỗ Thị Bích Thúy, sinh ngày 15/02/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: 769-913, 530 Hwajeon-ri, Bongyang-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

54. Dương Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 19/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 72 Gogok-ri, Namji-eup, Changyeong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

55. Trương Thị Bích Chi, sinh ngày 19/6/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: 797 Muchang-ri, Youngyang-eup, Youngyang-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

56. Tăng Thị Mộng Cầm, sinh ngày 16/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 123 Wonmun-ri, Jangam-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

57. Đỗ Thị Hường, sinh ngày 08/7/1981 tại Lào Cai

Hiện trú tại: 1413 Jwa-dong, Haeun-gu, Busan

Giới tính: Nữ

58. Cún Nhộc Cú, sinh ngày 07/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: # 395 Sandong-ri, Jinwon-myeon, Jangseong-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Thị Hợp, sinh ngày 26/4/1985 tại Lai Châu

Hiện trú tại: 763 Songlim-ri, Janghang-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

60. Đinh Thị Yến Phi, sinh ngày 18/5/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 136 Jangseong-dong, Buk-gu, Pohang-si

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 16/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: 84-4 Howon-dong, Euijeongbu-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

62. Thạch Thị Thanh Kha, sinh ngày 02/7/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: 105-705 Jugong Apt., # 17-0 Seocheon Sagok-ro, Seocheong-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

63. Trần Thị Việt Hà, sinh ngày 10/5/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: 507 Wangjang-ri, Gamgok-myeon, Eumseong- gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

64. Ngô Thị Họa My, sinh ngày 26/10/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 631-856, # 582-9 Sanho-dong, Masanhappo, Changwon, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

65. Lê Thị Nhân, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 264 Doeksan-ri, Cheongni-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thị Mộng Trinh, sinh ngày 23/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 94 Junggul-ri, Hwanam-myeon, Sangju-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

67. Phạm Thị Mỹ Liên, sinh ngày 24/3/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 3-102 Mido Apt., 228-1 Hyeseong-dong, Gyeyang-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 01/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 794-7 Okbong-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

69. Đỗ Ngọc Thanh, sinh ngày 20/10/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: # 399 Yeongu-ri, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thị Lệ Hoa, sinh ngày 27/8/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 174 Ocheon-ri, Maseong-myeon, Mungyeong-si

Giới tính: Nữ

71. Dương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 13/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 501-502 Eunma Apt., Gasuwon-dong, Seo-gu, Daejeon

Giới tính: Nữ

72. Bùi Thị Duyên, sinh ngày 01/01/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: # 635-863, 988 Wollyeong-ri, Yeongsan- myeon, Changyeong-gun, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: # 80 Bonseong-dong, Junju-si, Gyeong-sangnam-do

Giới tính: Nữ

74. Phạm Thị Huyền Trang, sinh ngày 19/01/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 500-130, 1005 Ochi-dong, Buk-gu, Gwangju-si

Giới tính: Nữ

75. Cao Thị Xa, sinh ngày 03/01/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: #4Fl., room 403 Hayan Art Villa, # 20-0 Mokdong Jungang Bukro 10-gil, Yangcheon-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Hoàng Thu Thủy, sinh ngày 14/01/1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: # 406 Jangsan-si, Gamcheon-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

77. Bùi Thị Thắm, sinh ngày 16/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 298 Deokcheon-ri, Daesan-myeon, Gochang-gun, Jeonlabuk-do

Giới tính: Nữ

78. Trần Thị Kiều Ngân, sinh ngày 10/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 325 Yongsu-ri, Gongeum-myeon, Gochang-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Như, sinh ngày 01/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 868 Cheongun-ri, Pungyang-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do

Giới tính: Nữ

80. Đinh Thị Thu Hương, sinh ngày 09/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 523-4, Janggye-ri, Janggye-myeon, Jangsoo-gun, Jeollabuk-do

 

Giới tính: Nữ

81. Võ Thị Thủy, sinh ngày 06/3/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: 86-23 Doma-dong, Seo-gu, Daejeon-si

Giới tính: Nữ

82. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 20/8/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 208-11 Myungryun-dong, 4-ga, Chongro-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 23/9/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 573-832, # 418 Jeungseok-ri, Hoihyeon-myeon, Gunsan-si, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Hoàng Sang, sinh ngày 31/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 568-841, # 1099 Gongjeong-ri, Anseong- myeon, Muju-gun, Jeollabuk-do

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 20/11/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: # 455-9 Hyangchon-dong, Sacheon-si, Gyeongnam-do

Giới tính: Nữ

86. Dương Thị Phụng, sinh ngày 19/02/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 77-1 Suseon-ri, Bibong-myeon, Wanju-gun, Jeonbuk-do

Giới tính: Nữ

87. Hứa Thị Hạnh, sinh ngày 05/02/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: 973 Hawangshipri-dong, Seongdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

88. Lê Thị Kim Hoàng, sinh ngày 21/3/1981 tại tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 452 Eupnae-ri, Cheongan-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 02/01/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: 768-8 Dongcheon-dong, Gyeongju-si, Gyeong-sangbuk-do

Giới tính: Nữ

90. Võ Thị Thùy Dung, sinh ngày 28/01/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 13 Ohgok-ri, Sogak-myeon, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 406/1 Jinyeong-ro, Jinyeong-eup, Kimhae-si, Gyeongsangnam-do

Giới tính: Nữ

92. Trần Thị Hương, sinh ngày 19/5/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: # 161-182 Sinheung-dong, Dong-gu, Daejeon-si

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 10/5/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: # 628-1 Docheon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju

Giới tính: Nữ

94. Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 14/4/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 23/10 Manheung 3-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do

Giới tính: Nữ

95. Trần Thị Tuyết Loan, sinh ngày 20/5/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Jugong Apt 112/408, 874-2 Okpodong, Geoje-si, Gyeosangnam-do

Giới tính: Nữ

96. Ngô Bảo Anh, sinh ngày 30/12/2007 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 100-14 Dapshipri-dong, Dongdeamun-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

97. Đỗ Thị Suchil, sinh ngày 14/10/2002 tại Campuchia

Hiện trú tại: 1dong, 566-1 Simgokbon-dong, Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Mĩ Hòa, sinh ngày 20/7/2003 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Bundan-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nữ

99. Phan Hyonseon, sinh ngày 20/9/2003 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: 768-4 Hawangsipri-dong, Seongdong-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

100. Bùi Hiển Long, sinh ngày 16/3/2007 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 415-25 Shingil-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Uyên Linh, sinh ngày 26/8/2003 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: #1403, 116-dong, Donga Apt., Majeon-dong, Seo-gu, Incheon

Giới tính: Nữ

102. Hạ Phúc Nguyên, sinh ngày 23/5/2003 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: #462-120, 149 Sangtae-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

Giới tính: Nam

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.