Quyết định 562/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 562/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: 23/05/2012 Số công báo: Từ số 373 đến số 374
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 38/TTr-CP ngày 09/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-CTN ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Thúy Loan, sinh ngày 23/10/1957 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hauptstr. 184, 68789 Leon-Rot

Giới tính: Nữ

2. Đỗ Thị Phương Thảo, sinh ngày 10/11/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Hinseler Feld 63, 45277 Essen

Giới tính: Nữ

3. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 24/10/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Tierpark 4, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Đỗ Trường Giang, sinh ngày 20/11/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Findelwiesenstr. 32, 90478 Nuernberg

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 18/12/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weihenstephaner Str. 3, 81373 Munchen

Giới tính: Nam

6. Lê Đức Minh, sinh ngày 03/7/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schalkhaeser Landstr. 16, 91522 Ansbach

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 29/3/1970 tại Long An

Hiện trú tại: Markeldisser Weg 8, 31073 Gruenenplan

Giới tính: Nữ

8. Đỗ Thị Dịu, sinh ngày 09/01/1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Mollstr.2, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

9. Lê Hiếu, sinh ngày 06/8/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wiecker Str. 4, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

10. Cao Vĩnh Thuận, sinh ngày 01/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hegener Str. 409, 58285 Gevelsberg

Giới tính: Nam

11. Cao Thị Ánh Phương, sinh ngày 11/6/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Diessemer Str 42, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 03/6/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tegeler Weg 26, 37085 Goettingen

Giới tính: Nam

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.