Quyết định 1489/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 1489/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: 05/08/2016 Số công báo: Từ số 837 đến số 838
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 188/TTr-CP ngày 06/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-CTN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị An Viêng, sinh ngày 30/11/1990 tại Lào

Hiện cư trú tại: Bản Hong Kha - Mường Chăn Tha Buly - Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

2. Trần Thị Bích Hằng, sinh ngày 25/8/2008 tại Lào

Hiện cư trú tại: Bản Hong Kha - Mường Chăn Tha Buly - Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

3. Trần Thị Ngọc Vân, sinh ngày 20/11/2012 tại Lào

Hiện cư trú tại: Bản Hong Kha - Mường Chăn Tha Buly - Viêng Chăn.

Giới tính: Nữ

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.