Quyết định 1461/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam
Số hiệu: 1461/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: 28/07/2016 Số công báo: Từ số 783 đến số 784
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 181/TTr-CP ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 109 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-CTN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Mai Chi, sinh ngày 23/11/1983 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lieberweg 30,80937 Munchen

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 24/02/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Armbruststrasse 18, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

3. Đinh Nho Liêm, sinh ngày 20/8/1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: In der Badestube 2, 35039 Marburg

Giới tính: Nam

4. Trần Thị Hồng Loan, sinh ngày 25/02/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Epplestrasse 33, 70597 Stuttgart

Giới tính: Nữ

5. Vương Thanh Hà, sinh ngày 29/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Vosseberg 23, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 04/5/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwarzwaldstrasse 61, 77933 Lahr

Giới tính: Nữ

7. Lê Thị Thảo Liêu, sinh ngày 20/9/1985 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Ravensburgerstrasse 36E, 50739 Köln

Giới tính: Nữ

8. Phan Thị Bạch Vân, sinh ngày 17/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Swindonstrasse 164, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nữ

9. Phan Thị Bích Vân, sinh ngày 17/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Swindonstrasse 164, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Hoài Anh, sinh ngày 23/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hagenstrasse 15, 30161 Hannover

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thị Ngọc Lê, sinh ngày 06/12/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hohe Strasse 9, 35767 Breitscheid

Giới tính: Nữ

12. Tạ Xuân Dũng, sinh ngày 26/10/1967 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Strichweg 200, 27476 Cuxhaven

Giới tính: Nam

13. Thái Khả Anh Anna, sinh ngày 30/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bachstrasse 4, 91080 Uttenreuth

Giới tính: Nữ

14. Trần Mai Linh, sinh ngày 06/9/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Donauwörther Strasse 8, 89407 Dillingen a. d. Donau

Giới tính: Nữ

15. Lê Thị Kim Lan, sinh ngày 13/11/1965 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Donauwörther Strasse 8, 89407 Dillingen a. d. Donau

Giới tính: Nữ

16. Trần Quang Minh, sinh ngày 28/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Donauwörther Strasse 8, 89407 Dillingen a. d. Donau

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Trọng Hưng, sinh ngày 07/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Windsbacher Strasse 312, 91586 Lichtenau

Giới tính: Nam

18. Vũ Hạ Lâm, sinh ngày 12/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bleichstrasse 10, 75173 Pforzheim

Giới tính: Nam

19. Thái Mai Linh, sinh ngày 13/5/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oranienstrasse 48, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

20. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 28/9/1973 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Wiener Neustädter Strasse 140, 40789 Monheim am Rhein

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 29/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Philipp - Kittler - Strasse 15, 90480 Nürnberg

Giới tính: Nữ

22. Đặng Minh Đức, sinh ngày 01/10/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Frankfurter Strasse 98, 63303 Dreieich

Giới tính: Nam

23. Trần Thị Quyên, sinh ngày 18/8/1977 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Weinhohle 8 . 65343 Eltville am Rhein

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Duy Linh, sinh ngày 21/4/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ueberauer Strasse 14, 64354 Reinheim

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 23/3/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Wiecker Strasse 4, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

26. Lê Thị Huyn, sinh ngày 14/6/1992 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Kalrsbaderstrasse 10, 55122 Mainz

Giới tính: Nữ

27. Lê Minh Châu , sinh ngày 28/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại : Krumbacher Strasse 80978 München

Giới tính: Nam

28. Viên Giang Sơn, sinh ngày 16/10/1976 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại : Finkenstr 7,74417 Gschwend

Giới tính: Nam

29. Phạm Nguyên Châu, sinh ngày 09/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại : Oskar Mayer Strasse 26, 86720 Nördlingen

Giới tính: Nữ

30. Trần Thị Đức Hạnh, sinh ngày 18/02/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freischützstrasse 84, 81927 München

Giới tính: Nữ

31. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 20/01/1988 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Proviantstrasse 6, 85049 Ingolstadt

Giới tính: Nữ

32. Phạm Tuấn Nghĩa, sinh ngày 25/4/1992 tại LB Nga

Hiện trú tại: Wallstrasse 121, 61440 Oberursel

Giới tính: Nam

33. Nguyễn Trọng Bảo Nguyên, sinh ngày 22/10/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Barsbütteler Strasse 23B, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

34. Vũ Minh Anh, sinh ngày 15/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Röthaerstrasse 7, 04564 Böhlen

Giới tính: Nữ

35. Ứng Xuân Vinh, sinh ngày 12/9/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Maudacher Strasse 249, 67067 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Nguyệt Anh, sinh ngày 20/3/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Maudacher Strasse 249, 67065 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

37. Lê Thị Thanh Vân, sinh ngày 10/11/1968 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Im Erlich 123, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Ngọc Châm, sinh ngày 29/01/1950 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Johannes - Kirschhoch - Strasse 6, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

39. Vũ Thị Khánh Vinh, sinh ngày 10/11/1988 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Wiener Weg 18 - 20, 50858 Köln

Giới tính: Nữ

40. Huỳnh Thị Cúc, sinh ngày 02/9/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lüscher Strasse 9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

41. Trần Ngọc Long, sinh ngày 05/7/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Niendorfer Weg 12, 22453 Hamburg

Giới tính: Nam

42. Ngô Lê My, sinh ngày 23/6/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kieler Strasse 51, 25474 Bönningstedt

Giới tính: Nữ

43. Ngô Văn Mạc, sinh ngày 25/01/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kieler Strasse 51, 25474 Bönningstedt

Giới tính: Nam

44. Vũ Thị Thủy, sinh ngày 03/10/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kieler Strasse 51, 25474 Bönningstedt

Giới tính: Nữ

45. Ngô Mai Liên, sinh ngày 25/11/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kieler Strasse 51, 25474 Bönningstedt

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 15/10/2001 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Pestalozzistrasse 21, 07318 Saalfeld/Saale

Giới tính: Nam

47. Nguyễn Văn Giang, sinh ngày 16/10/1999 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Pestalozzistrasse 21, 07318 Saalfeld/Saale

Giới tính: Nam

48. Phạm Việt Đức, sinh ngày 16/12/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blodigstrasse 22, 80933 München

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 15/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nikolaus - Prugger - Weg 5, 81825 München

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Việt Hải Patrick, sinh ngày 31/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nikolaus - Prugger - Weg 5, 81825 München

Giới tính: Nam

51. Lê Thanh Hà, sinh ngày 25/7/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Grüntenstrasse 10, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nam

52. Lê Ngọc Hân, sinh ngày 12/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grüntenstrasse 10, 87719 Mindelheim

Giới tính: Nữ

53. Phạm Trí Khang, sinh ngày 25/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Plantagenweg 12, 85354 Freising

Giới tính: Nam

54. Phạm Thị Bảo Vi, sinh ngày 22/01/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Stiegelwiesen Strasse 5, 72108 Rottenburg

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 08/9/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Friedenstrasse 17, 92318 Neumarkt i.d. Opf

Giới tính: Nữ

56. Đường Thị Diệp, sinh ngày 05/4/1954 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Max Strasse 60, 67059 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Đức Long, sinh ngày 03/9/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Biberweg 5, 93095 Hagelstadt

Giới tính: Nam

58. Bùi Văn Hanh, sinh ngày 07/3/1966 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Abraham 17, 26122 Oldenburg

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 14/12/1974 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Stuttgarter Strasse 7, 73734 Esslingen

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Tấn Thọ, sinh ngày 27/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bonländer Hauptstrasse 119, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

61. Hoàng Thị Lan Anh, sinh ngày 01/7/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Thelottstrasse 29, 80933 München

Giới tính: Nữ

62. Vũ Văn Luân, sinh ngày 24/5/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ohliger Tor 5, 42651 Solingen

Giới tính: Nam

63. Vũ Quang Hiệp, sinh ngày 25/12/1992 tại LB Nga

Hiện trú tại: Kölner Landstrasse 119, 40591 Düsseldorf

Giới tính: Nam

64. Đặng Minh Hà, sinh ngày 29/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Klepsauer Strasse 4, 74677 Dörzbach

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 09/02/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lindauer Strasse 3, 88239 Wangen im Allgäu

Giới tính: Nữ

66. Vũ Nhật Đức, sinh ngày 24/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alte Poststrasse 3, 27404 Zeven

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 02/4/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mannheimer Strasse 11, 67098 Bad Dürkheim

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Tấn Phi, sinh ngày 22/01/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Goldschmiedeschul Strasse 6, 75173 Pforzheim

Giới tính: Nam

69. Đỗ Thị Thu Hương, sinh ngày 23/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankstrasse 101, 75152 Pforzheim

Giới tính: Nữ

70. Lại Như Quỳnh, sinh ngày 23/02/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seestrasse 15, 71638 Ludwigsburg

Giới tính: Nữ

71. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 01/11/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser Friedrich Ring 40, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Triệu Long, sinh ngày 20/10/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gustav Zindel Strasse 7C, 90455 Nürnberg

Giới tính: Nam

73. Thái Lan Phương, sinh ngày 17/5/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gustav Zindel Strasse 7C, 90455 Nürnberg

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Sinh David, sinh ngày 25/8/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 11, 61231 Bad Nauheim

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 22/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 11, 61231 Bad Nauheim

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 01/12/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Ackerstrasse 44, 26121 Oldenburg

Giới tính: Nữ

77. Lê Trần Hoàng Yến, sinh ngày 12/8/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dornierstrasse 2, 71254 Ditzingen

Giới tính: Nữ

78. Đặng Hoàng Yến, sinh ngày 16/12/1995 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Am Halberg 2, 66121 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Vương Anh, sinh ngày 18/7/1953 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Mäuerle 15, 88471 Laupheim

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Hoàng Phương Di, sinh ngày 12/02/1995 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Königsteiner Strasse 3C, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

81. Phạm Thị Hải Hà, sinh ngày 06/12/1982 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Schwetzinger Strasse 157, 68165 Mannheim

Giới tính: Nữ

82. Trương Trần Hiếu, sinh ngày 03/3/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wörthstrasse 24/1, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nam

83. Lê Thị Bé Lý, sinh ngày 10/6/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Charlottenstrasse 49, 40210 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

84. Đào Xuân Huy, sinh ngày 09/9/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Charlottenstrasse 49, 40210 Düsseldorf

Giới tính: Nam

85. Đào Lê Cẩm Vân Jenny, sinh ngày 26/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Charlottenstrasse 49, 40210 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

86. Phạm Thị Hà Vy, sinh ngày 25/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sülzburg Strasse 100, 50937 Köln

Giới tính: Nữ

87. Hồ Thị Loan, sinh ngày 16/7/1976 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Martinstrasse 29, 53757 Sankt Augustin

Giới tính: Nữ

88. Bùi Ngọc Vinh, sinh ngày 23/5/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: SchlotthamerStrasse 11 b, 84503 Altötting

Giới tính: Nam

89. Lưu Đức Hùng, sinh ngày 26/12/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: HeddernheimerLandstrasse 95, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

90. Lưu Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 27/3/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heddernheimer Land strasse 95, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Tùng Dương, sinh ngày 06/02/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Molberger strasse 58A, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

92. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 02/9/1986 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Würzburger Strasse 120, 63743 Aschaffenburg

Giới tính: Nam

93. Hoàng Hồng Trúc Vy, sinh ngày 19/02/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seiler strassse 21, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 23/8/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Grosse Strasse 86, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Đăng Khoa, sinh ngày 09/3/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ferdinand von Schillstr 03, 06844 DesauRosslau

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 02/01/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Siegfried Strasse 1, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nam

97. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 16/7/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kornstrasse 1, 96050 Bamberg

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Thu Chiến, sinh ngày 04/12/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bürgerstrasse 4, 53173 Bonn

Giới tính: Nữ

99. Vũ Nhật Anh, sinh ngày 28/02/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kunreuthstrasse 8, 81249 München

Giới tính: Nữ

100. Lê Nhật Thắng, sinh ngày 10/10/1997 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Sanrbornstr12. 56073 Koblenz

Giới tính: Nam

101. Phạm Quang Đức, sinh ngày 19/12/1997 tại Nam Định

Hiện trú tại: Mittlelbegstr 97. 88400 Biberach

Giới tính: Nam

102. Cao Thị Huệ, sinh ngày 06/3/1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: imAltenad 2, 70794 filderstadt Banhausen

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Vũ Giang, sinh ngày 27/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt strasse 366, 53639 Königswinter

Giới tính: Nam

104. Hoàng Trà Mi, sinh ngày 10/12/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Luisen strasse 49, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

105. Trần Thị Gia Tuệ, sinh ngày 02/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Beatus strasse 27, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

106. Ngô Kim Anh, sinh ngày 13/7/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Von - der - Tann - Strasse 149, 90439 Nürnberg

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Thị Thùy Nhung, sinh ngày 28/10/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Haupt strasse 23, 73033 Göppingen

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Phương Anh Vanessa, sinh ngày 04/6/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: ImSteinach 20a, 87561 Oberstdorf

Giới tính: Nữ

109. Nghiêm Thanh Thúy, sinh ngày 07/4/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adenauerring 30, 81737 München.

Giới tính: Nữ

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.