Công văn 9961/VPCP-V.I năm 2016 xử lý phản ánh của Báo Nhân dân điện tử về Trường trung cấp nghề Hưng Yên
Số hiệu: 9961/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9961/VPCP-V.I
V/v xử lý phản ánh của Báo Nhân dân điện tử về Trường trung cp nghề Hưng Yên

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Về bài báo “Ai bao che sai phạm tại Trường trung cấp nghề Hưng Yên?” đăng trên Báo Nhân dân điện tử ngày 26 tháng 10 năm 2016 (sao gửi kèm), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến ch đạo như sau:

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan công an kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Nhân dân điện tử ngày 26 tháng 10 năm 2016, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Báo Nhân dân điện tử;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: TH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.