Công văn 996/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu D, số tham chiếu 20156076690
Số hiệu: 996/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 996/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Hưng
(11 BIS Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 05/CV-DNH ngày 15/7/2016 của Công ty Đặng Ngọc Hưng vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu D, số tham chiếu 20156076690, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O đề cp trên với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Singapore và sẽ thông báo khi có kết quả cụ th.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.