Công văn 97/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện công tác lập quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 97/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện những vướng mắc trong công tác lập quy hoạch

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Khôi Việt

Trả lời văn bản số 0120121604/KV-CV ngày 16/4/2012 của Công ty cổ phần Khôi Việt đề nghị giải đáp về quy trình và chi phí lập quy hoạch, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện dở dang phải tạm đình hoãn, phương pháp xác định giá trị hiện hành của vốn đầu tư, bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng của quyết định hành chính, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, thì bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch phải được lập phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch đô thị. Trong trường hợp, kết quả khảo sát, đo đạc, bản đồ địa hình chi tiết đã có, thì có thể sử dụng kết quả này để phục vụ công tác lập quy hoạch phân khu và lập quy hoạch chi tiết. Trường hợp, bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch thì thực hiện khảo sát, đo đạc bổ sung.

2. Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là những chi phí cần thiết cho các công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh khu đô thị mới do Công ty cổ phần Khôi Việt làm Chủ đầu tư và bị tạm đình hoãn của cấp có thẩm quyền vào tháng 7/2008, thì Chủ đầu tư căn cứ vào Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện.

3. Việc tính toán chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện để quy đổi về thời điểm bàn giao được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Về việc bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng của quyết định hành chính nêu tại văn bản số 0120121604/KV-CV, Công ty cổ phần Khôi Việt tham khảo ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Khôi Việt tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,KTQH, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu