Công văn 94/BXD-KTXD giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 94/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/BXD-KTXD
V/v giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 1248/BHXH-KHTC ngày 09/4/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với hướng dẫn xử lý đối với các gói thầu đã ký kết hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh như mục 1 của văn bản số 1248/BHXH-KHTC.

2. Đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định thì vẫn giữ nguyên hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định nhưng giá của những khối lượng chưa thực hiện trong hợp đồng phải được điều chỉnh lại theo thời điểm hợp đồng tiếp tục thực hiện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.