Công văn 9094/VPCP-KTTH năm 2017 về thông tin phản ánh về thay đổi chính sách nhập khẩu của Mỹ
Số hiệu: 9094/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 26/08/2017 Ngày hiệu lực: 26/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9094/VPCP-KTTH
V/v thông tin phản ánh về thay đổi chính sách nhập khẩu của Mỹ

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại văn bản điểm một số tin kinh tế - xã hội ngày 22 tháng 8 năm 2017 phản ánh nội dung:

Trong 7 tháng qua, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã có 32 lệnh cảnh báo đối với doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ, do doanh nghiệp không nắm bắt kịp thời, chưa thích ứng được với thay đổi chính sách nhập khẩu của Mỹ. Hàng loạt doanh nghiệp đang xuất hàng hóa vào Mỹ đã bị loại khỏi thị trường do không kịp thời đáp ứng những quy định mới (Báo Sài Gòn Giải phóng điện tử ngày 22 tháng 8 năm 2017)

Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt những thay đổi trong chính sách, quy định nhập khẩu của Mỹ và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để có biện pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.