Công văn 9026/VPCP-KGVX năm 2017 xử lý thông tin báo nêu
Số hiệu: 9026/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9026/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về một số nội dung thông tin báo chí đã phản ánh dưới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Nghiên cứu, xử lý nội dung báo điện tử Thanh niên số ngày 09 tháng 8 năm 2017 nêu: Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2016 khoảng 6,5 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài, chi tiêu 7 - 8 tỷ USD. Sự chuyên nghiệp, chất lượng, giá rẻ là những lý do khiến nhiều người Việt chọn đi du lịch nước ngoài trong khi giá dịch vụ du lịch nội địa cao, gây bất lợi trong cạnh tranh với các điểm đến của nước ngoài.

- Kiểm tra nội dung báo điện tử Thanh niên số ngày 10 tháng 8 năm 2017 nêu: Cụm Tượng đài Chiến thắng tại thành phố Bắc Kạn có tổng đầu tư 14 tỷ đồng, mới hoàn thành năm 2015 vừa bị đổ sập, khiến một trẻ em bị thương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- TCDL, Cục MTNATL (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đđt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.