Công văn 8771/VPCP-V.I năm 2017 về tình trạng buôn lậu thuốc lá
Số hiệu: 8771/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8771/VPCP-V.I
V/v tình trạng buôn lậu thuốc lá

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được văn bản số 46/HHTLVN-CV ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phản ánh tình trạng buôn lậu thuốc lá thời gian qua. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia) chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tình trạng buôn lậu thuốc lá thời gian qua; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.