Công văn 873/SGTVT-KHTC về bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2022 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
Số hiệu: 873/SGTVT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Viện
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/SGTVT-KHTC
V/v: bình ổn giá cước vận tải bằng xe ô tô năm 2022.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã;
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
- Các DN kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện văn bản số 1162/TCĐBVN-VT ngày 01/3/2022 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai Công văn số 1290/BGTVT-VT ngày 11/2/2022 về triển khai công tác điều hành giá năm 2022.

Qua theo dõi giá nhiên liệu (xăng, dầu ) từ thời điểm ngày 01/01/2022 đến 07/3/2022 đã tăng giá 3 lần cụ thể giá dầu Điêzen 0,05s ngày 07/3/2022 tăng so với giá dầu ngày 21/01/2022 là 2.410 đồng/lít; giá xăng Ron 95-IV, III,II tăng từ 1.710 đến 2.470 đồng/ lít; xăng sinh học E5 tăng 2.480 đồng/lít. Như vậy giá bán lẻ xăng tăng từ 5% đến 10%, dầu Điêzen tăng 12,7%.

Để thực hiện tốt công tác điều hành giá năm 2022 theo văn bản chỉ đạo số 1290/BGTVT-VT ngày 11/2/2022, nhằm tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố và đảm bảo quyền lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; Sở Giao thông vận tải đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ kê khai giá kiểm soát chặt các nội dung kê khai của các đơn vị khi đến nộp hồ sơ kê khai giá, kiên quyết không cho kê khai tăng giá cước khi không có đủ cơ sở; có văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đang thực hiện kê khai giá tại địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã quản lý rà soát các chi phí cấu thành giá, việc điều chỉnh kê khai tăng giá phải phù hợp với tỷ lệ tăng giá nhiên liệu để góp phần vào công tác bình ổn giá chung trên địa bàn thành phố.

2. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, vận chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng việc giá nhiên liệu tăng để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá kê khai; thực hiện lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh.

3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải, phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá, kiên quyết xử lý các tổ chức cá, nhân lợi dụng để tăng giá cước vận chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận tải để xem xét và tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/c);
- Bộ GTVT (để b/c);
- Tổng Cục Đường Bộ VN (để b/c);
- Sở Tài chính (để p/h);
- Các đơn vị khai thác bến xe (để t/h);
- Phòng QLVT (để p/hợp);
- Văn phòng Sở để đăng Website;
- Lưu: VT
,VTĐB, KHTCThu

GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Viện

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.