Công văn 87/BXD-KTXD hướng dẫn thanh toán hợp đồng liên quan đến hàng hóa nhập khẩu do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 87/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng liên quan đến hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Bafo - Thầu chính dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên

Trả lời văn bản BAFO/DOCE-01 ngày 20/4/2012 của Tập đoàn Bafo - Thầu chính dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về thủ tục thanh toán hợp đồng liên quan đến hàng hóa nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều ITB 33.1 và khoản 51.3 Điều 51 của hợp đồng nêu tại văn bản BAFO/DOCE-01, thì Nhà thầu sẽ được thanh toán 70% giá trị vật tư nhập khẩu ngay khi Nhà thầu trình Chủ đầu tư hóa đơn thương mại, vận đơn gốc, chứng nhận xuất xứ, bảo hiểm và chứng nhận kiểm tra (có khấu trừ tiền tạm ứng, chưa phải khấu trừ tiền bảo hành).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tập đoàn Bafo - Thầu chính dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.