Công văn 8209/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn
Số hiệu: 8209/CTHN-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8209/CTHN-TTHT
V/v lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ
Văn phòng dự án tại Việt Nam
Mã số thuế: 0102357834
Địa chỉ: số 9, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giy, TP Hà Nội

Trả lời công văn s 280222/CV-SPIR/HN ngày 28/2/2022 của Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ - Văn phòng dự án tại Việt Nam về việc đề nghị được viết tắt tên Tổ chức, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Khoản 5 Điều 10 Nội dung trên hóa đơn:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

...

5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua thể hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

...”

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ - Văn phòng dự án tại Việt Nam khi mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì nội dung “tên người mua” trên hóa đơn mua hàng thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp còn vướng mắc, Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ - Văn phòng dự án tại Việt Nam có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ - Văn phòng dự án tại Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá
nhân và thu khác;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ Ban hành: 19/10/2020 | Cập nhật: 19/10/2020