Công văn 807/BXD-HĐXD điều chỉnh Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate công suất 250.000tấn/năm của PVOil do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 807/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 807/BXD-HĐXD
V/v điều chỉnh Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate công suất 250.000tấn/năm của PVOil.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3716/BCT-TCNL ngày 03/5/2012 của Bộ Công thương đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate công suất 250.000 tấn condensate/năm đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 theo Công văn số 512/VPCP-KTN ngày 22/01/2010 của Văn phòng Chính phủ; đã được PVOil đầu tư theo Nghị quyết số 11536/NQ-DKVN ngày 19/12/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đến nay, để khai thác tối đa hệ thống kho, cảng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án. PVOil đề nghị nâng công suất Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensate lên 500.000 tấn/năm.

Đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì PVOil phải báo cáo PVN các nội dung điều chỉnh, PVN tổ chức thẩm định, phê duyệt trước khi báo cáo Bộ quản lý ngành trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh dự án và cập nhật Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18/02/2009.

2. Đề nghị PVN, PVOil thống nhất tên dự án trước khi báo cáo Bộ quản lý ngành, theo hồ sơ thì dự án sử dụng nhiều tên như Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy chế biến condensate công suất 500.000 tấn condensate/năm; Dự án đầu tư Nhà máy chế biến condensate công suất 500.000 tấn condensate/năm; Dự án đầu tư Nhà máy chế biến condensate Cái Mép;...

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Công thương đối chiếu với các quy định hiện hành xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh