Công văn 8037/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 8037/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8037/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành
Địa chỉ: 3/16 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0302535280

Trả lời văn bản số 17/CV-17 ngày 28/4/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở hình thành trong tương lai, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

1. Giá chuyển nhượng:

b) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá đất và giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá Ủy ban nhân dân (x) với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Thuế suất:

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

…”

Trường hợp Công ty trình bày khách hàng A ký Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (hợp đồng) thuộc dự án đầu tư xây dựng chung cư Thái An do Công ty làm chủ đầu tư, căn hộ chưa nhận bàn giao nay khách hàng A chuyển nhượng hợp đồng cho khách hàng B với giá chuyển nhượng mới với giá bán thấp hơn giá mua ghi trên hợp đồng. Nếu khách hàng A chuyển nhượng căn hộ cho khách hàng B theo đúng quy định của pháp luật thì khách hàng A có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế TNCN theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Trường hợp giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà của UBND TP.HCM (x) với tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng.

Về hệ số phân bổ đất để tính lệ phí trước bạ nhà chung cư, đề nghị Công ty tham khảo và thực hiện theo công văn số 2480/TCT-CS ngày 07/6/2017 của Tổng cục Thuế (bản chụp đính kèm).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- CCT Quận 12;
- Lưu: HC, TTHT.
913_ 121312(03/5/2017)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình