Công văn 802/BXD-VLXD trả lời công văn 3748/BCT-XNK về kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng sỏi tự nhiên do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 802/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/BXD-VLXD
V/v trả lời công văn số 3748/BCT-XNK ngày 03/5/2012 của Bộ Công Thương.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3748/BCT-XNK ngày 03/5/2012 của Bộ Công Thương về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng sỏi tự nhiên của Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Phát. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, điều 4 Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng (viết tắt Thông tư 18) thì mặt hàng sỏi tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản hạn chế xuất khẩu. Tại khoản 4, điều 5 Thông tư 18 đã quy định “Trường hợp khoáng sản thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu nhưng có nhu cầu xuất khẩu, thì việc cho phép xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định”. Việc Công ty TNHH sản xuất thương mại Vạn Phát kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng sỏi tự nhiên thực hiện theo khoản 6, điều 5 của Thông tư 18: Khoáng sản tạm nhập, tái xuất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh với nước ngoài.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Bộ Công Thương tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC, Vụ VLXD.

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam