Công văn 794/BXD-KTXD về chi phí cho hội đồng nghiệm thu Nhà nước của Dự án tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 794/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 794/BXD-KTXD
V/v Chi phí cho hội đồng nghiệm thu Nhà nước của DA tuyến đường sắt thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Trả lời công văn số 283/BDA-DA1 ngày 04/5/2012 của Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội về chi phí cho Hội đồng nghiệm thu Nhà nước của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước được xác định bằng cách lập dự toán chi phí và thuộc khoản mục chi phí khác của Tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.