Công văn 7908/BYT-DP năm 2021 về ký chứng thư số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Số hiệu: 7908/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7908/BYT-DP
V/v ký chứng thư số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai nền tảng tiêm chủng để quản lý công khai, minh bạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên hệ thống phần mềm, đồng bộ với dữ liệu tiêm thực tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý, cơ sở tiêm chủng và các cá nhân, tổ chức tiêm chủng có thể tra cứu, tổng hợp, báo cáo kết quả, cập nhật thông tin đối tượng đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện việc cấp và theo dõi số lượng giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân bằng chữ ký số; chính thức, chuẩn hoá triển khai việc xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng tham gia tiêm chủng, đảm bảo cho mỗi người dân đã tiêm chủng có xác nhận tiêm chủng điện tử với đầy đủ các thông tin đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Đôn đốc các đơn vị liên quan hoàn thiện tính năng của nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ sở tiêm chủng trong công tác nhập liệu, quản lý đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng, báo cáo....đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và chính thức triển khai hoạt động ký chứng thư số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ 01/10/2021.

2. Hoàn thiện các tài liệu về tính năng kỹ thuật của nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và gửi Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 25/9/2021 để làm cơ sở hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện triển khai ký chứng thư số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Cục tin học hóa, Bộ TT & TT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.