Công văn 783/KCB-NV năm 2016 về tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue
Số hiệu: 783/KCB-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 783/KCB-NV
V/v tăng cường công tác điều trị SXHD

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, tính đến ngày 9/7/2016 cả nước ghi nhận 43.321 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại 46 tỉnh/thành phố, trong đó có 14 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố: Đồng Nai (03), An Giang (02), TP. Hồ Chí Minh (01), Khánh Hòa (01), Tây Ninh (01), Cần Thơ (01), Bà Rịa Vũng Tàu (01), Cà Mau (01), Bến Tre (01), Gia Lai (01) và Đc Lắc (01). So với cùng kỳ năm 2015 số mắc là 16.183, tử vong là 12 trường hợp. Đ tích cực, chủ động và liên tục nâng cao chất lượng của công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do SXHD, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Giám đc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tập huấn "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue" ban hành theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ và điều dưỡng tham gia công tác khám, điều trị SXHD tại khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi, khoa Truyền nhiễm, ... của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do đơn vị quản lý (công lập và tư nhân).

2. Củng cố và duy trì hoạt động của các “Nhóm điều trị SXHD”“Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch SXHD” tại các đơn vị khám, chữa bệnh đ có th thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

3. Bảo đảm việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, đặc biệt là dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là HES 200 6% (trọng lượng phân tử 200.000 dalton).

4. Sở Y tế giao nhiệm vụ và điều phối kinh phí cho bệnh viện đa khoabệnh viện nhi, sản nhi của tỉnh, thành phố để các bệnh viện này trực tiếp tập hun, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong địa bàn theo sự phân công của Sở Y tế.

5. Các bệnh viện được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối của hệ thống điều trị SXHD gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện đa khoa TW Huế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp Hồ Chí Minh tích cực chủ động trong công tác tập huấn, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến dưới theo khu vực đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. Tổng hợp các trường hợp tử vong, phân tích nguyên nhân tử vong, tổ chức rút kinh nghiệm và ph biến kịp thời nhằm hạn chế tối đa các trường hợp tử vong.

6. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo dịch theo quy định tại Thông 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị khn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Th
trưởng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Long (để báo cáo);
- Cục YTDP, Vụ TT-KT (để phối hợp);
- Các BV: Bệnh Nhiệt đới TW, Nhi TW, TW Huế, Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM, Nhi đồng 1 Tp.HCM , Nhi đ
ng 2 Tp.HCM (để p/hợp thực hiện);
- Website Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê