Công văn 766/QLCL-CL1 quy định mới của French Polynesia về kiểm soát giáp xác nhập khẩu
Số hiệu: 766/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/QLCL-CL1
V/v: Quy định mới của French Polynesia về kiểm soát giáp xác nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Hiệp hội Chế biến & xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP);
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Ngày 11/4/2012, Cơ quan thẩm quyền French Polynesia đã ban hành Sắc lệnh số 0486 CM (sửa đổi Sắc lệnh số 615 CM ngày 7/5/1998) về các yêu cầu vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào French Polynesia. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 19/4/2012. Một số nội dung cần lưu ý như sau:

- Sản phẩm giáp xác thuộc Bộ mười chân (tôm, cua) chưa qua xử lý nhiệt (raw decapods) được nhập khẩu vào French Polynesia nếu được bóc vỏ hoàn toàn (loại bỏ cả phần mai cua và đầu ngực), bỏ tim (đối với tôm), cấp đông, chế biến và đóng gói bán lẻ, đồng thời trên bao bì phải được ghi nhãn với thông tin bằng tiếng Pháp: "Ne pas utiliser comme appât pour la pêche" (không được sử dụng làm mồi câu cho cá);

- Đối với sản phẩm giáp xác thuộc Bộ mười chân không đáp ứng điều kiện xử lý nêu trên phải được thanh trùng, nấu chín hoặc tiệt trùng tuân thủ theo chế độ xử lý nhiệt do Tổ chức Thú y thế giới (OIE) quy định đối với các tác nhân, các loài gây bệnh và tình trạng bệnh thủy sản tại các vùng/ quốc gia xuất xứ của sản phẩm. Do Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bệnh đốm trắng nêu yêu cầu xử lý nhiệt đối với sản phẩm giáp xác là ít nhất 600C trong thời gian 1 phút.

Để đáp ứng các yêu cầu tại Sắc lệnh 0486 CM, Cục Phát triển nông thôn French Polynesia đã đề nghị điều chỉnh nội dung chứng nhận tại mục V.1. của Chứng thư cấp cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào French Polynesia đối với sản phẩm giáp xác thuộc Bộ mười chân.

Riêng đối với các sản phẩm giáp xác đã được nấu chín nhưng chưa tuân thủ chế độ xử lý nhiệt theo quy định của OIE để xử lý các tác nhân gây bệnh tương ứng và đối với sản phẩm giáp xác qua tẩm ướp, thời hạn hiệu lực là 6 tháng kể từ ngày Sắc lệnh này được đăng Công báo (19/10/2012).

(Các quy định của French Polynesia về VSATTP và mẫu chứng thư mới được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ: www.nafiqad.gov.vn).

Về việc này, Cục yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Nghiên cứu kỹ quy định mới của French Polynesia và chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất và chương trình quản lý chất lượng trong sản xuất các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào French Polynesia theo đúng quy định của nước nhập khẩu.

- Liên hệ với nhà nhập khẩu French Polynesia để có thêm thông tin chi tiết về quy định mới khi xuất khẩu sản phẩm giáp xác mười chân vào thị trường này, tránh các vướng mắc phát sinh.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn Trung tâm vùng phụ trách thực hiện các yêu cầu mới của French Polynesia trong sản xuất sản phẩm giáp xác mười chân xuất khẩu vào thị trường này.

- Thực hiện kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất thủy sản và kiểm tra, chứng nhận đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu theo yêu cầu mới của French Polynesia.

- Áp dụng mẫu chứng thư mới (in trên giấy có các dấu hiệu chống giả mạo đã in sẵn Quốc huy, tên tiếng Anh của Bộ, Cục) để cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào French Polynesia (mẫu kèm theo) kể từ ngày 01/6/2012.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục bằng văn bản để được hỗ trợ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Chất lượng Trung bộ, Nam bộ;
- Phòng KHTH (để p/hợp);
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.