Công văn 746/BXD-KTXD áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 746/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/BXD-KTXD
V/v áp dụng suất vốn đầu tư XDCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 642/SXD-KTXD ngày 28/3/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ xây dựng công bố để lập tổng mức đầu tư các dự án tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố được tính toán theo mặt bằng giá thị trường bình quân trên phạm vi cả nước với mức độ trang thiết bị trung bình tiên tiến; điều kiện mặt bằng xây dựng, địa chất công trình bình thường. Vì vậy, khi sử dụng suất vốn đầu tư này để lập tổng mức đầu tư cho dự án hoặc công trình cụ thể cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của dự án, công trình để tính bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại suất vốn đầu tư để áp dụng cho phù hợp.

2. Những yếu tố đặc biệt về địa điểm  xây dựng công trình:

- Những công trình xây dựng ở những khu vực phải xử lý mặt bằng như ở vùng đồi, núi phải san lấp mặt bằng; ở vùng đầm lầy, trũng, ao hồ,… phải tôn nền, khi đó phải tính bổ sung các chi phí này;

- Những công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo giao thông khó khăn phải tính bổ sung chi phí vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu; chi phí đi lại cho việc khảo sát, thiết kế, lán trại, các khoản phụ phí khác.

3. Những yếu tố đặc biệt về địa chất nền móng công trình:

Những khu vực có nền địa chất khác thường với nền địa chất phổ biến của cả khu vực như có túi bùn lớn, caster, có những tầng đá cứng nằm lưng chừng của nền móng công trình.

4. Gia cố đặc biệt về nền móng công trình:

- Những trường hợp đặc biệt phải gia cố để thực hiện nền móng công trình như: Xử lý bấc thấm, xử lý mạch ngầm, xử lý caster, xử lý chống sụt lở đối với các công trình lân cận, xử lý sụt lở đối với các công trình trên đồi, dưới chân đồi với mục đích cho nền ổn định;

Theo quy định, hiện nay có nhiều phương pháp để xác định tổng mức đầu tư. Suất vốn đầu tư chỉ là một trong các phương pháp để xác định tổng mức đầu tư. Vì vậy, nếu công trình được xây dựng ở những khu vực không bình thường thì có thể áp dụng các phương pháp khác để xác định tổng mức đầu tư. Mặt khác, trong tổng mức đầu tư đã có dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng, vì vậy khi triển khai thực hiện dự án trong thực tế (thiết kế, dự toán), nếu có những trường hợp đặc biệt về địa chất thì có thể sử dụng chi phí dự phòng để bổ sung.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.