Công văn 7439/BYT-KHTC năm 2021 về chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp
Số hiệu: 7439/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: 08/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7439/BYT-KHTC
V/v ch động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi:

- S Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021 về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế (Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ của địa phương, đơn vị phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương trong điều kiện vừa phải thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa đáp ứng tình huống mưa lũ, bão lớn;

2. Xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung bệnh nhân COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

3. Các địa phương cần có phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống đột xuất, đặc biệt là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại những nơi tập trung đông người, các điểm sơ tán phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế (email: phongchongthientai@moh.gov.vn, ĐT: 0913431927; 024.62732027).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BC
Đ TW về PCTT (để b/c);
- UBQG ƯPSC TT & TKCN (để b/c);
- Website của Bộ Y tế; Báo SK & ĐS;
- TT Truyền thông & GDSKTW;
- Lưu: VT, KHTC
1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn