Công văn 7355/BYT-DP năm 2021 về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông
Số hiệu: 7355/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/09/2021 Ngày hiệu lực: 06/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7355/BYT-DP
V/v tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Văn Phòng Chính Phủ

Ngày 27/8/2021, Bộ Y tế nhận được Công văn số 5892/VPCP-KGVX ngày 24/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời đề xuất, kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, trong đó có nội dung đề nghị Bộ Y tế có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn Phòng Chính Phủ trước 10 giờ ngày 26/8/2021; Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 thì đến hết tháng 04/2022, Bộ Y tế dự kiến cung ứng được 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; Bộ Y tế đã rất tích cực tiếp cận các nguồn vắc xin, nhưng hiện nay, số lượng vắc xin phòng COVID-19 cung ứng cho Việt Nam còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các địa phương, số lượng vắc xin cung ứng và căn cứ đối tượng được tiêm quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP , Quyết định số 3355/QĐ-BYT ; Bộ Y tế đã hướng dẫn địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tiêm cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

2. Bộ Y tế đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vắc xin đ đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Khi nguồn cung ứng vắc xin đáp ứng đủ, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vắc xin về các địa phương; khi đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể trong đó có đối tượng dưới 18 tuổi bao gồm cả học sinh.

Bộ Y tế có ý kiến để Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND tỉnh, thành phố;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ
Xuân Tuyên