Công văn 7136/TXNK-TH năm 2021 về đối tượng giả mạo cán bộ Cục Thuế xuất nhập khẩu để bán sách
Số hiệu: 7136/TXNK-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7136/TXNK-TH
V/v đối tượng giả mạo cán bộ Cục Thuế XNK để bán sách

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong thời gian gần đây, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được thông tin phản ánh từ cán bộ công chức của một số Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh... về việc có một số đối tượng tự xưng là lãnh đạo và cán bộ Cục Thuế XNK để giới thiệu và chào bán sách hướng dẫn về chính sách thuế cho các đơn vị.

Về việc này, Cục Thuế XNK xin thông tin như sau: Cục Thuế XNK không có chủ trương giới thiệu bán sách hướng dẫn về chính sách thuế. Đề nghị các Cục Hải quan địa phương cảnh giác các hành vi lợi dụng, mạo danh cán bộ Cục Thuế XNK để bán sách; trong trường hợp cần thiết, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể liên hệ đ/c Mai Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổng hợp Cục Thuế XNK, SĐT: 0912.301.996.

Cục Thuế XNK thông báo để các Cục Hải quan địa phương biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
;
- Vụ TCCB, VPTC, Báo HQ (để t/b);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.