Công văn 7051/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với các trường hợp không tính và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 7051/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7051/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH MTV TM Vịnh Trà Nha Trang
Địa chỉ: L14-08B tầng 14, tòa nhà Vincom Center 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Số thuế: 0312601990

Trả lời văn bản số 12CV.VTNT ngày 27/06/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định các trường hợp không tính và kê khai nộp thuế GTGT:

“Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

…”.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Công văn số 5210/TCT-CS ngày 08/12/2015 của Tổng Cục Thuế về thuế GTGT;

Trường hợp theo trình bày và hồ sơ đính kèm, Công ty TNHH MTV thương mại Vịnh Trà Nha Trang là chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại Vịnh Trà Nha Trang tại 58 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000504 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 02/06/2014. Năm 2015 Công ty chuyển nhượng dự án nêu trên cho Công ty TNHH trung tâm thương mại Lotte Việt Nam, nếu dự án đáp ứng điều kiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì việc chuyển nhượng dự án này thuộc trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT.

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn, tính và kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10% thì Công ty và Công ty Lotte Việt Nam phải lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC đồng thời hai bên thực hiện kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga