Công văn 7037/TCĐBVN-PCTT năm 2014 về kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp lưu hành xe ô tô đã hết hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp
Số hiệu: 7037/TCĐBVN-PCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCĐBVN-PCTT
V/v kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe ô tô đã hết hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 16199/BGTVT-TTr ngày 19/12/2014 về việc kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe ô tô khi đã hết niên hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ khu vực và các Sở Giao thông vận tải thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải số 16199/BGTVT-TTr ngày 19/12/2014 (có văn bản kèm theo).

2. Chỉ đạo lực lượng thanh tra, trong quá trình triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ; kết hợp, kiểm tra niên hạn sử dụng xe (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng), kiểm tra thời hạn tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lập hồ sơ, tổng hợp chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ nội dung trên, các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (chỉ đạo);
- Cục Đăng kiểm Việt nam;
- Lưu: VT, PC-TT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện