Công văn 6921/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc trong việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng hết hạn bảo lãnh của ngân hàng
Số hiệu: 6921/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6921/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thế Kỷ;
(Số 11 Minh Khai - P.Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 180/CV/TK của Công ty TNHH Thế Kỷ đề nghị hướng dẫn về nộp tin phạt chậm nộp thuế và nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng hết hạn bảo lãnh của ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ.1 Khoản 1 Điều 34 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa nộp thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

“Hàng hóa phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có)”

Lô hàng gồm: 04 bộ xuồng cứu sinh model GFF 6,6C21 và 04 bộ cần cẩu nâng hạ xuồng model FFA 6,6C21; Tổng trị giá lô hàng: 1.112.500 USD theo các tờ khai 100831935261 ngày 23/04/2016; 100859053041 ngày 13/05/2016; 100869035631 ngày 20/05/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty Thế kỷ là hàng hóa phục vụ trực tiếp cho quốc phòng (không thuộc đối tượng phải nộp thuế TTĐB và thuế bảo vệ môi trường) thuộc đối tượng xét miễn thuế nên không phải nộp thuế và tiền chậm nộp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thế Kỷ được biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thanh khoản tờ khai và hoàn thuế theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ tỉnh Bà Ra Vũng Tàu (đ thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 34. Thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hàng hóa được thông quan trong các trường hợp sau đây:
...

đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa nộp thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

đ.1) Hàng hóa phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.