Công văn 6826/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn hàng hóa trả lại
Số hiệu: 6826/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6826/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn hàng hóa trả lại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH AEON Việt Nam.
Đ/ chỉ: số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú.
Mã số thuế: 0311241512.

Trả lời văn bản số R026/2016/OL-PAEON ghi ngày 24/5/2016 (Cục Thuế nhận ngày 30/6/2016) của Công ty về lập hóa đơn hàng hóa trả lại; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa và đã giao hàng cho khách hàng, nay khách hàng (tổ chức hoặc cá nhân) trả lại hàng thì thực hiện theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên, việc Công ty đề nghị được lập hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp khách hàng trả lại hàng hóa là không phù hợp với quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.Kiểm tra số 2;
- Lưu: (HC,TTHT).
1511-17168583/2016 tltg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga