Công văn 6824/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hóa đơn
Số hiệu: 6824/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6824/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kingsmen Việt Nam
Đa chỉ: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
Mã sthuế: 0301457960

Trả lời văn bản s 02-16/CV-16 ngày 21/6/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng thi công cải tạo nội thất văn phòng cho Công ty TNHH Zoetis Việt Nam (Zoetis) tại Etown 1 Cộng Hòa, theo thỏa thuận của Công ty và Zoetis thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Zoetis thanh toán tiền bằng 30% giá trị hợp đồng cho Công ty (Công ty chưa khảo sát, thi công công trình) thì khoản tiền này là tiền ứng trước nên khi nhận tiền Công ty chưa phải lập hóa đơn. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, việc thanh toán tiền căn cứ theo tiến độ thỏa thuận giữa Zoetis và Công ty (thời điểm hoàn thành 50% công việc và thời điểm hoàn thành toàn bộ công việc) thì khi nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành Công ty phải lập hóa đơn giao cho Zoetis, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền.

Trường hợp Công ty đã hoàn thành 50% công việc, nhưng hai bên không thống nhất được khối lượng công việc hoàn thành bàn giao nên Công ty không phát hành hóa đơn và khi toàn bộ công việc hoàn thành nghiệm thu bàn giao, Công ty đã lập hóa đơn GTGT số 0001437, ký hiệu KM/13P ngày 30/11/2015 xuất giao cho Zoetis thì hóa đơn này là căn cứ đ Công ty và Zoetis kê khai thuế theo quy định.

Cục thuế TP thông báo cho Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp ch
ế;
- Phòng KTT s 1;
- Lưu (TTHT, HC);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga