Công văn 6638/VPCP-KGVX năm 2021 về áp dụng sớm 02 phương pháp điều trị COVID-19
Số hiệu: 6638/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 20/09/2021 Ngày hiệu lực: 20/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6638/VPCP-KGVX
V/v áp dụng sớm 02 phương pháp điều trị COVID-19

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Y tế.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương có thư đề ngày 09 tháng 9 năm 2021 kiến nghị 02 phương pháp điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 (bản chụp kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu kiến nghị của Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm tại văn bản nêu trên để có phương án tổ chức thực hiện phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- GS Nguyễn Thanh Liêm (Viện NC tế bào
gốc
Công nghệ Gen Vinmec);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
TGĐ cổng TTĐT; Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (2).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.