Công văn 6616/QLD-TT thông tin về sản phẩm “thuốc thịt người” do Cục Quản lý dược ban hành
Số hiệu: 6616/QLD-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6616/QLD-TT
V/v thông tin về sản phẩm “thuốc thịt người”

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong mấy ngày gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương đưa tin: Hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng ngàn viên sản phẩm “thuốc thịt người” có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau khi kiểm tra, rà soát, Cục Quản lý dược có ý kiến như sau:

1. Cục Quản lý dược khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành sản phẩm “thuốc thịt người” nêu trên tại Việt Nam.

2. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải quan, Quản lý thị trường, Công an, Ban chỉ đạo 127 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Cục Quản lý dược thông báo để các Sở Y tế biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế để kịp thời phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
-Website CQLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm;
- L­ưu : VT, TT.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.