Công văn 657/UBND-VX năm 2022 về tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Số hiệu: 657/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/UBND-VX
Về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt hiện nay trên địa bàn Thành phố chủng Omicron chiếm ưu thế. Dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh và trường học.

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1389/VP-VX ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế; xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1325/TTr-SYT ngày 25 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế; tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 (giám sát, xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly, điều trị ....), hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, trường học trong công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung một số nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức

- Tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, trong khu công nghiệp, trường học theo các quy trình xử lý F0 của Sở Y tế và Sở Giáo dục hướng dẫn.

- Phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 “thần tốc hơn nữa”; đảm bảo bao phủ liều bổ sung, liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 12 - 17 tuổi; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn; tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” với các biện pháp truyền thông, tư vấn về phòng, chống COVID-19; tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19; chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ; bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19; hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội.

- Nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở; có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong trường học và cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe... trên địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

2. Sở Y tế

- Điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến; tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả ở các tuyến. Cung ứng và bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ..., đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị. Tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà; công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa; kịp thời chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị; không để xảy ra tình trạng người mắc COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế, cấp phát thuốc điều trị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại bệnh viện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày kết quả giám sát, điều tra, phòng, chống dịch COVID-19 về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng, email: baocaobtn@gmail.com) theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K, đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, tiếp xúc với người xung quanh; không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết; tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Tuyên truyền cho người dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp,... thực hiện thông thoáng nhà cửa, nơi làm việc để giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác...) thì báo ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX;
- Lưu: VT(VX/MĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức