Công văn 6313/VPCP-V.I năm 2021 về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc
Số hiệu: 6313/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 09/09/2021 Ngày hiệu lực: 09/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6313/VPCP-V.I
V/v kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 4844/BCT-TCQLTT ngày 11 tháng 8 năm 2021 và báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản số 2786/BCA-V01 ngày 16 tháng 8 năm 2021 về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sản xuất, vận chuyển khẩu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng:

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát để xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán khu trang, găng tay không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu, nhất là các loại vật tư, trang thiết bị y tế; bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân nhưng không ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.

- Quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu găng tay, khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng dịch và quy trình giám sát, thu gom, sản xuất, xử lý rác thải y tế; chủ động phát hiện những sai phạm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Phạm Bình Minh,
PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia
;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.I (3), HQP.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.