Công văn 6247/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân
Số hiệu: 6247/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6247/VPCP-KGVX
V/v bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Để kịp thời bảo đảm hỗ trợ y tế và lương thực, thực phẩm cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội theo Công điện 1099/CĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị, địa phương:

1. Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong thời gian tới. Cấp phát đầy đủ thuốc hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà.

2. Kiểm tra và xử lý kiến nghị của người dân về việc: Hơn 90% người dân tại khu vực 4/11, tổ 52, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn chưa nhận được gói hỗ trợ nào, không liên hệ được các đường dây nóng; Cán bộ phường yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm vắc xin mũi 1 mới được nhận hỗ trợ; Bệnh viện Xuyên Á Hóc Môn bắt buộc người bệnh COVID-19 cam kết không sử dụng bảo hiểm xã hội khi vào cấp cứu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ
b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (đ
b/c);
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ

thực hiện công tác PC dịch COVID-19;
- Các Bộ: YT, LĐTBXH;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (2)
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn