Công văn 6244/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Số hiệu: 6244/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6244/VPCP-CN
V/v điều chỉnh ch trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển ni vùng kinh tế biển tnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 91/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế bin tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Dự án), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hoàn chỉnh báo cáo nghiên cu tiền khả thi điều chnh chủ trương đầu tư Dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tnh Nam Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: TC, GTVT;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, PTTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).
y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.