Công văn 6235/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em”
Số hiệu: 6235/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: 07/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6235/VPCP-KGVX
V/v xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em”.

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để kịp thời hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình “sóng và máy tính cho em”, hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Văn bản này thay thế văn bản số 6218/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX(2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.