Công văn 593/BNG-CNV năm 2016 về danh sách tổ chức phi chính phủ đã ngừng hoạt động do Cục Ngoại vụ ban hành
Số hiệu: 593/BNG-CNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Ngoại vụ Người ký: Phạm Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NGOẠI GIAO
CỤC NGOẠI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 593/BNG-CNV
V/v danh sách các tổ chức phi chính phủ đã ngừng hoạt động.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Phúc công văn số 10254/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2016 về việc cung cấp danh sách các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp Giấy đăng để hoạt động tại Việt Nam nhưng đã ngừng hoạt động hoặc sáp nhập với các tổ chức khác từ 01/01/2012 đến 31/08/2016, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao xin thông tin như sau:

Theo Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ, Bộ Ngoại giao là cơ quan cấp Giấy đăng ký các loại cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Đến ngày 31/8/2016, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao nhận được thông tin có 28 tổ chức dừng hoạt động hoặc sáp nhập với các tổ chức khác (danh sách kèm theo).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TH, PCPNN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Bình

 

DANH SÁCH

CÁC TCHỨC PCPNN DỪNG HOẠT ĐỘNG

TT

Tên tổ chức

Loại

SĐK

Viết tắt

Quốc tịch

Địa chỉ VP VN

1

Operation Asha

Giấy đăng ký hoạt động

93

OpASHA

n Độ

 

2

Alliance to save Energy

Giấy đăng ký hoạt động

188

ASE

Hoa Kỳ

 

3

International Institute for Culture Research

Giấy đăng ký hoạt động

173

IIC

Nhật Bản

 

4

World Toilet Organization

Giấy đăng ký hoạt động

43

WTO

Singapore

 

5

Opportunity for the Poor

Giấy đăng ký hoạt động

89

OFTP

Hoa Kỳ

129B, Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM

6

America World Adoption ASS

Giấy đăng ký hoạt động

87

AWAA

Hoa Kỳ

 

7

Agricultural Cooperative Development International/Volunteers in Overseas Cooperative Assistance

Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án

61

ACDI/ VOCA

Hoa Kỳ

 

8

AC International Child Support

Giấy đăng ký hoạt động

11

 

Đan Mạch

 

9

Italian Red Cross

Giấy đăng ký hoạt động

150

ITRC

Ý

 

10

Groupement dlnteret Public - Ensemble pour une Solidarite Therapeutique Hospitaliere en Reseau

Giấy đăng ký hoạt động

300

GIP-ESTHER

Pháp

 

11

Groupement d’Interet Public - Assistance au Development

Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

17

GIP-ADETEF

Pháp

 

12

Agence de Medecine Preventive

Giấy đăng ký hoạt động

100

AMP

Pháp

Số 26 Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, HN

13

Surflife Saving Australia Ltd.

Giấy đăng ký hoạt động

267

SLSA

Australia

 

14

Australian Volunteers International

Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án

81

AVI

Úc

Nhà 93, ngõ 25, Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, HN

15

Australian Red Cross Society

Giấy đăng ký hoạt động

82

ARCS

Úc

 

16

Agro-Environmental Engineering University of Tokyo

Giấy đăng ký hoạt động

142

AEE

Nhật Bản

 

17

MPKEN

Giấy đăng ký hoạt động

38

MPKEN

Nhật Bản

 

18

Rose Charities

Giấy đăng ký hoạt động

200

 

Canada

 

19

Water Finns Ry

Giấy đăng ký hoạt động

91

WF

Phần Lan

 

20

Fundacion Codespa

Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án

24

CODESPA

Tây Ban Nha

Tầng 3, số 67B, ngõ 399, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, HN

21

Coalition for Environment and Development

Giấy đăng ký hoạt động

208

CED

Phần Lan

 

22

Eau, Agriculture et Sante en Milieu Tropical

Giấy đăng ký hoạt động

223

EAST

Pháp

Phòng 402, số 3B Quốc Tử Giám, quận Đng Đa, Hà Nội

23

Oxfam Great Britain

Giấy đăng ký lập Văn phòng đi din

12

OGB

Anh

 

24

Oxfam Hongkong

Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

37

OHK

Hồng Kong

 

25

Japan Environmental Education Forum

Giấy đăng ký hoạt động

86

JEEF

Nhật Bản

 

26

Pathfinder International

Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện

3

PI

Hoa Kỳ

S 36, ngõ 87 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, HN

27

Oxfarm America

Giấy đăng ký hoạt động

57

OA

Hoa Kỳ

 

28

MaryknoII

Giấy đăng ký hoạt động

99

 

Hoa Kỳ