Công văn 5853/BYT-BH năm 2016 về thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan
Số hiệu: 5853/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5853/BYT-BH
V/v thanh toán vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành.

 

Bộ Y tế nhận được Công văn số 2528/BHXH-CSYT ngày 06/7/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công văn số 60/CĐHA-BM ngày 30/6/2015 của Bệnh viện Bạch Mai đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến vật tư y tế là “Vật liệu nút mạch DC Bead điều trị ung thư gan”. Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ Y tế ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, số thứ tự 193 với mã N07.01.430 là vật tư y tế có tên “Vật liệu nút mạch (hạt nhựa PVA, lipiodol,...)” và số thứ tự 194 với mã N07.01.440 là vật tư y tế có tên “Vật liệu nút mạch DC Bead điều trị ung thư gan” đều thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Thực tế, trên thị trường, có nhiều loại vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan khác nhau, ví dụ: Lipiodol, Hepasphere, Tandem, DC Bead... Trong khi chờ Bộ Y tế sửa Thông tư số 27/2013/TT-BYT , đề nghị thực hiện như sau:

Các loại vật liệu nút mạch theo số thứ tự 193 với mã N07.01.430 trong Danh mục kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán kể cả trường hợp điều trị ung thư gan.

Để bảo đảm hiệu quả, công bằng, tránh tình trạng độc quyền trong đấu thầu cung ứng vật tư y tế cũng như bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh được phép tổ chức đấu thầu, mua sắm, sử dụng và thanh toán bảo hiểm y tế đối với các loại vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị.

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, Thanh tra Bộ;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn