Công văn 5765/BGĐT-KHCNMT về xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2016
Số hiệu: 5765/BGĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5765/BGDĐT-KHCNMT
V/v: xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, học viện;
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Các Viện nghiên cứu.

 

Thực hiện Kế hoạch số 815/KH-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo một số nội dung như sau:

I. Thời gian, địa điểm xét Giải thưởng:

1. Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 01/03/2017: Nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn.

- Địa điểm: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Từ ngày 15/03/2017 đến ngày 05/04/2017: Thẩm định các công trình và xét chọn Giải thưởng.

3. Tháng 05/2017: Tổ chức trao Giải thưởng.

II. Gii thưởng

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 50.000 USD (Năm mươi ngàn đô la Mỹ) theo tỷ giá của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải thưởng và kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cúp Bảo Sơn.

III. Về đối tượng tham gia xét tặng Giải thưởng, lĩnh vực xét tặng Giải thưởng, Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng:

Theo Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn đã được đăng tải tại địa chỉ: www.moet.gov.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo và nh mời các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016 theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương (để p/h chỉ đạo);
- Sở K
HCN các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan truyền thông;
- Tập đoàn Bảo S
ơn (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; Báo GD&TĐ;
- Các thành viên Ban chỉ đạo xét tặng Giải thưởng Bảo S
ơn năm 2016 (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga