Công văn 5636/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng “Buồng điều trị bằng đèn hồng ngoại”
Số hiệu: 5636/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5636/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Buồng điều trị bằng đèn hồng ngoại”

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8649/HQHP-TXNK ngày 14/7/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc liên quan đến việc phân loại mặt hàng “Buồng điều trị bằng đèn hồng ngoại”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 94.06;

Mặt hàng “Buồng điều trị bằng đèn hồng ngoại” là thiết bị đã được lắp ghép hoàn chỉnh có hình dạng như một căn phòng dùng để xông hơi bằng tia hồng ngoại, có cấu tạo gồm: một buồng xông hơi bằng gỗ, nóc buồng được gắn 2 đèn chiếu sáng và 2 loa, tấm ốp sau và hai bên là tấm phát nhiệt bằng tia hồng ngoại, phía trước có cửa ra vào bằng kính được gắn màn hình điều khin dùng đ điều khiển, kích thước 92x100x190cm. Thiết bị hoạt động thông qua các tấm phát nhiệt bằng tia hồng ngoại (tấm FIR) để thực hiện xông hơi, thúc đẩy tăng tiết mồ hôi ở nhiệt độ thấp (45-65 độ C), phù hợp phân loại vào nhóm 94.06 - Nhà lắp ghép (Prefabricated buildings), mã số 9406.00.92.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Kiểm định HQ (đ
ể biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh