Công văn 5504/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với gói dịch vụ phòng bệnh
Số hiệu: 5504/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5504/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 52869/CT-KTT1 ngày 12/8/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội về thuế GTGT đối với gói dịch vụ phòng bệnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tiêm vaccine phòng bệnh cho bệnh nhân

Tại khoản 10 Điều 2 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 năm ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“10. Vắc xin là chế phẩm chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh."

Tại khoản 9 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:

"9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh."

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên:

- Dịch vụ tiêm vaccine phòng bệnh cho người là dịch vụ phòng bệnh cho người.

- Dịch vụ phòng bệnh cho người thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về việc xác định gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế)

Ngày 16/9/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4272/TCT-CS gửi xin ý kiến Bộ Y tế.

Ngày 11/10/2016 Bộ Y tế đã có công văn số 7410/BYT-KHTC phúc đáp công văn nêu trên của Tổng cục Thuế (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu công văn số 7410/BYT-KHTC của Bộ Y tế nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, HCSN-BTC;
- Vụ PC-TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy