Công văn 5498/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Kính dùng trong xây dựng
Số hiệu: 5498/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5498/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kính dùng trong xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng có tên khai báo là “Kính dùng trong xây dựng”, để việc phân loại chính xác, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định Danh mục sản phm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn và căn cứ kiểm tra chất lượng;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 70.06;

Yêu cầu các đơn vị hi quan khi phân loại mặt hàng kính có tên khai báo “Kính dùng trong xây dựng”; “Kính ni đã gia công cạnh, nhưng chưa làm khung hoặc lắp với các vật liệu khác”; hoặc “Kính dạng tấm, không có lớp phản chiếu và hấp thụ, không có cốt thép với các cạnh đã được gia công mài nhẵn”.... vào nhóm 70.06 phải đảm bảo thỏa mãn ít nhất một trong các tiêu chí về mức độ gia công như nêu tại Chú giải chi tiết HS2012 nhóm 70.06, cụ thể:

A) Kính lồi hoặc uốn cong như kính đặc biệt thu được bằng cách uốn cong nhiệt hoặc làm cong nhiệt.

(B) Kính với các cạnh được gia công (được mài, mài bóng, làm tròn, xẻ rãnh, vát cạnh, cắt vát, tạo dạng,...) như vậy đạt được đặc tính của các sản phẩm như các tm cho mặt bàn, cho các cân hoặc các máy cân khác, cho các khe quan sát và các loại tương tự, cho bảng hiệu các loại khác nhau, các tm gắn ở cửa ra vào (đ tránh đlại dấu vân tay trên ca), kính cho khung ảnh,... ô kính cửa s, mặt trước bằng kính cho đđạc,...

(C) Kính được khoan lhoặc tạo rãnh như một thao tác tiếp theo,...

(D) Kính đã được gia công bề mặt sau khi sản xuất, ví dụ như kính đã trải qua quá trình làm mờ (kính phun cát, hoặc kính được làm cho mờ đi bng cách xử lý với bột mài hoặc axit), kính mờ, kính được chạm trhoặc khắc ăn mòn bởi bất kỳ quá trình nào, kính tráng men (có nghĩa là kính được trang trí với men hoặc các thuốc màu có thể tạo thành thủy tinh), kính có các họa tiết, các trang trí, các họa tiết khác nhau,... được gia công bởi bất kỳ quá trình nào (vẽ bng tay, in, các hình ảnh in trên kính trong suốt của cửa s,...) và tất cả các loại kính khác được trang trí theo bất kỳ cách khác nào, trừ kính được vẽ bằng tay để tạo thành một bức tranh thuộc nhóm 97.01.

Trong đó, tiêu chí về mức độ gia công các cạnh (mài, mài bóng, làm tròn, xẻ rãnh, vát cạnh...) phải đạt được đặc tính của sản phẩm (sử dụng ngay theo mục đích đã thiết kế, không phải gia công thêm).

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức rà soát các lô hàng kính đã được thông quan theo nhóm 70.06, đối chiếu với hướng dẫn trên để phân loại và xử lý thuế theo đúng, quy định đồng thời báo cáo kết quả rà soát, xử lý thuế về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) chậm nhất vào ngày 15/9/2017. (file mềm gửi vào email: hangtt3@customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kim định Hải quan (đthực hiện);
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Vụ Thanh tra - Kiểm tra TCHQ;
- Lưu: VT, TXNK-ThuHằngPL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái