Công văn 48763/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Số hiệu: 48763/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48763/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)
MST: 0100680623

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 150616/Zamil ngày 15/06/2016 của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (gọi tắt là Công ty Zamil Việt Nam) hỏi về chính sách thuế.

Về nội dung vướng mắc của Công ty Zamil Việt Nam, ngày 08/06/2015, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 34625/CT-HTr trả lời công ty. Tiếp đó, ngày 21/9/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 3871/TCT-CS về chính sách thuế TNDN trả lời Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam.

Theo đó, trường hợp UBS chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Zamil Việt Nam cho ZIIC Asia với giá chuyển nhượng bằng giá trị vốn góp (12,18 triệu USD) để tái cấu trúc tập đoàn thì:

- Nếu UBS phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì Công ty Zamil Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp thay UBS số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Trường hợp cơ quan thuế có cơ sở xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn đnh giá chuyển nhượng.

- Trong quá trình chuyển nhượng vốn, nếu UBS phát sinh thu nhập do chênh lệch tỷ giá thì phải thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối vi thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định.

Trường hợp Công ty Zamil Việt Nam có vướng mắc cụ thể trong việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên, đề nghị công ty liên hệ với Phòng kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT thuế số 1;
- Phòng Pháp Chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn