Công văn 46/BTC-TCT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng với hoạt động xây dựng, nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ của Bộ Tài chính
Số hiệu: 46/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 46/BTC-TCT
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3405/UBVĐXH13 ngày 27/11/2014 của Ủy ban về các vn đề xã hội về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ (kèm theo thư kiến nghị của Ông Nguyễn Tường Vân - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) (bản photocopy kèm theo). Bộ Tài chính đề xuất hướng xử lý như sau:

Tại Khoản 11 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008 quy định: “dịch vụ tang lễ” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Tại Điểm 11.d Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Khoản 11.d Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“d) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hỏa táng, cải táng” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Tại Khoản 11.d Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“d) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hỏa táng, cải táng, di chuyển mộ, chăm sóc mộ” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp huyện Hoài Nhơn được Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Định phân bổ nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tại huyện Hoài Nhân, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định phê duyệt dự toán không có thuế GTGT thì các đơn vị ký hợp đồng nhận thầu công trình xây dựng, nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ nêu trên không phải thực hiện kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, nâng cấp vỏ mộ liệt sỹ và các đơn vị nhận thầu này không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động này.

Kính đề nghị các Quý Bộ cho ý kiến tham gia vào đề xuất nêu trên của Bộ Tài chính.

Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính (Tòa nhà VTC Online - 18 Tam Trinh, Hà Nội) trước ngày 15/01/2015.

Bộ Tài chính xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội - Quốc hội khóa XIII;
- Phòng LĐ, TB&XH - UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Vụ PC;
- Vụ PC, CS-TCT;
- Lưu: VT, TCT(4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 5. Đối tượng không chịu thuế
...
11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

1. ...khoản 11... Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
...
“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.”*

Xem nội dung VB
A. PHẠM VI ÁP DỤNG
...
II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ
...
11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại điểm này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:
...
d) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hoả táng, cải táng.

Xem nội dung VB
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...
11. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại điểm này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:
...
d) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hoả táng, cải táng.

Xem nội dung VB
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
...
11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:
...
c) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hỏa táng, cải táng, di chuyển mộ, chăm sóc mộ.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.