Công văn 4569/TCHQ-GSQL năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD
Số hiệu: 4569/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: 22/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4569/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16/9/2021, Bộ Xây dựng có công văn số 3772/BXD-VLXD gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trình tự kiểm tra và cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa là vật liệu xây dựng theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng. Đề nghị các đơn vị căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 3772/BXD-VLXD nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 3772/BXD-VLXD ngày 16/9/2021 của Bộ Xây dựng)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai;
- Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam;
(Đ/c: tầng 10, cao ốc Lant Buiding, 56-58-60 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành