Công văn 4330/TCHQ-ĐTCBL năm 2021 về tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu
Số hiệu: 4330/TCHQ-ĐTCBL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 08/09/2021 Ngày hiệu lực: 08/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4330/TCHQ-ĐTCBL
V/v tạo điều kiện thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

Trả lời công văn số 2008/2021/GDC/EUC-HCF ngày 20/8/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đ nghị tạo điều kiện đ thông quan nhanh cho các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thời gian qua, qua kim tra, nm tình hình nhập khu thuc, nguyên liệu làm thuốc, Tổng cục Hải quan phát hiện có dấu hiệu nghi vấn một số doanh nghiệp sử dụng chng t không đúng theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về hải quan đ làm thủ tục nhập khu thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam, như: nhp khẩu thuốc khi chưa được Bộ Y tế phê duyệt thay đổi địa chỉ cơ sở đăng ký thuốc; s dụng Giấy ủy quyn không đúng theo quy định tại đim đ khon 15 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP (cơ sở đóng gói ủy quyền cung cấp thuốc vào Việt Nam); cùng thời đim nhập khẩu nhưng sử dụng 02 giấy ủy quyền khác nhau để làm thủ tục hải quan; thậm chí có khả năng lợi dụng mua bán giấy phép, ủy quyền nhiều lần, qua nhiều doanh nghiệp hoặc làm giả Giấy ủy quyền đ nhập khẩu thuốc Việt Nam…

Do vậy, Tổng cục Hải quan đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật hải quan, trong đó có việc kiểm tra bản chính của các chứng từ doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan để đảm bảo thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu vào Việt Nam phải đúng về nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn và tuân thủ đúng quy định của Luật Dược năm 2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tránh trường hợp lợi dụng nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của hàng hóa và tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nht là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã có một số văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tnh, thành phố thực hiện một số giải pháp, như:

1. Chấp nhận Phiếu kim nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chữ ký điện tử ca nhà sản xuất khi thực hiện thủ tục hải quan.

2. Cho phép doanh nghiệp được đưa các lô hàng có yêu cu bảo qun đặc biệt (như: thuốc, vắc xin, sinh phẩm… yêu cầu nhiệt độ bảo quản từ 2⁰C-8⁰C) về kiểm tra thực tế tại địa điểm bảo quản theo đề nghị của doanh nghiệp.

3. Cơ quan hi quan thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định pháp luật hiện hành, căn cứ kết qu phân luồng kiểm tra và chỉ dẫn kiểm tra trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hi quan đ kim tra đối với các lô hàng nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/8/2021, tiến hành thông quan nhanh cho các lô hàng dược phẩm, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chng dịch bệnh đáp ứng các điều kiện thông quan theo quy định của pháp luật về dược và pháp luật về hải quan.

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị ca Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam để tiếp tục rà soát, chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời giải quyết tháo g khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đy nhanh việc thông quan, nhất là các lô hàng thuốc tân dược nhập khẩu nếu thực tế hàng hóa và bộ hồ sơ nhập khu đã đáp ứng đầy đủ, đúng theo quy định ca pháp luật về dược và pháp luật về hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam được biết.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn;
- Lưu: VT, ĐTCBL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược Ban hành: 08/05/2017 | Cập nhật: 08/05/2017